Generalni sekretar CSS-a, Denis Hadžović bio je jedan od gostiju u emisiji ‘Otvoreni studio’ Radia Federacije Bosne i Hercegovine, koja je emitovana u srijedu, 15. januara 2014. godine. Tema emisije bila je posvećena problematici viška naoružanja i municije koje je u posjedu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te načina njihobog rješavanja. Aktuelizirano je i pitanje utjecaju ovog sigurnosnog izazova po sigurnost građana Bosne i Hercegovine, te odnosu i djelovanju institucija vlasti po ovom pitanu. U emisiji koja je emitovana u vremenu od 11:00 do 12:00 časova učestvovali su i Ahmed H. Omerović. pomoćnik ministra odbrane BiH, te Berko Zečević, profesor Mašinskog fakulteta u Sarajevu.