“EUphoria u Bužimu”

Bužim, 23. august 2012. – Centar za sigurnosne studije je u suradnji sa Udruženjem mladih općine Bužim u okviru projekta ‘Euphoria 2’, organizirao javnu debatu pod nazivom “Bosna i Herecegovina na putu ka EU: uloga civilnog društva, mladih i medija“. Debata je održana u sali hotela Europa u Bužimu.

Uvodničar i predavač na debati bio je profesor Armin Kržalić. Uz osnovne informacije o procesu proširenja i ulozi mladih u tom procesu, učesnici debate su imali priliku doći do korisnih saznanja o standardima i vrijednostima  Europske unije kao i programima koje finansira Europska unija.

Za ovu debate vladalo je veliko interesovanje mladih, i sudeći po tom, mladi Bužima nemaju dileme o prednostima Europske unije. Također, predviđeno vrijeme debate je bilo nedovoljno da se odgovori na brojna pitanja koja su prisutni imali i željeli da prodiskutuju, što na najbolji način pokazuje koliko je značajan ovaj projekat za ovu lokalnu zajednicu.

Javna debata završena je pitanjima prisutnih koja su se u najvećoj mjeri odnosila na prednosti euro-atlantskih integracija, sadašnje stanje u EU i perspektive malih zemalja unutar EU i programima vezanim za mlade i civilno društvo.

Projekat Euphoria 2 se provodi u šest bosanskohercegovačkih gradova uz finansijsku podršku Europske unije u okviru programa IPA 2011.