For the project description in English, please see below

 

Centar za sigurnosne studije BiH počeo je sa implementacijom projekta “Organizacioni razvoj Centra”, podržanog grantom od strane Instituta Fondacije Otvoreno Društvo (Švicarska).

Cilj projekta je jačanje organizacijskih i izvršnih sposobnosti Centra u oblasti istraživanja i komunikacija, što bi naš Centar učinilo efikasnijim, pouzdanijim i prepoznatljivijim u bosanskohercegovačkom društvu.

Projekat, koji traje dvije godine (do oktobra 2016.), će realizirati mentori, predavači i treneri sa respektabilnim znanjem i iskustvom, kroz programe, module i aktivnosti usaglašene sa Institutom Fondacije Otvoreno Društvo.

U fokusu razvoja istraživačkih sposobnosti ćemo imati metodologiju istraživanja, te kvalitet finalnih proizvoda istraživačkog rada, što će doprinijeti da isti budu relevantniji i kredibilniji.

U dijelu Projekta, koji se odnosi na komunikacijske sposobnosti, predviđena je obuka kompletnog osoblja Centra u prezentacijskim, komunikacijskim i vještinama zagovaranja, te unapređenje Komunikacijske strategije Centra i mehanizama njenog ostvarivanja.

ANALIZA TRANSPARENTNOSTI SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

 


 

IMPLEMENTATION OF THE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT GRANT FOR THE CENTRE FOR SECURITY STUDIES BIH

Centre for Security Studies BiH started implementation of the project “Organizational Development Grant”, supported by a grant from the Open Society Foundations (Switzerland).

The project aims to strengthen the organizational and executive capabilities of the Centre in the field of research and communication, which make our center more efficient, more reliable and recognizable in the BiH society.

The project, which lasts for two years (until October 2016), will be implemented by tutors, teachers and coaches with respectable knowledge and experience, through programs, modules and activities agreed with the Open Society Foundations.

The focus of research capabilities we have the research methodology and the quality of the final products of research, which will contribute to this to be relevant and credible.

In the project, which refers to communication skills, provides for the training of the entire staff of the Centre in presentation, communication and advocacy skills, and improving the communication strategy of the Centre and the mechanisms of its implementation.