TREBINJE 27. mart 2012.- U sali općine Trebinje održana je debata koju je organizirao Centar za sigurnosne studije (CSS) uz podršku Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini u okviru projekta „EUphoria“.

Javna debata je organizovana o temi “Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica s ciljem ispunjavanja uvjeta u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji“.

U radnom djelu debate viši stručni saradnik Direkcije za europske integracije Vanja Stanić, prestavila je put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a njen kolega Senad Lulo stručni savjetnik, govorio je o prekograničnoj saradnji. Program menadžer Delegacije Europske unije u BiH Džemal Hodžić, govorio je o perspektivama lokalane zajednice u procesu EU integracija, te je predstavio program koji je otvoren za sektor civilnog društva a koji će biti realizovan u 2012. godini.

Debati su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti, odbornici u općinskom vijeću i predstavnici organizacija nevladinog sektora, a sve je u uvodnom dijelu pozdravio Armin Kržalić projekt direktor CSS i zamjenik načelnika općine Trebinje Zoran Sorajić.

Javne debate na ovu temu do sada su održane u Cazinu, Bihaću, Bosanskoj Krupi, Prijedoru i Gacku.