Naime, Centar za sigurnosne studije je u okviru projekta “Izgradnja integriteta i jačanje antikorupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – ACroSS”, koji finansira Evropska unija, razvio metodologiju za procjenu otpornosti sigurnosnog sektora na korupciju u javnim nabavkama.

Antikorupcijski indeks provjerava otpornost na korupciju u pet oblasti; planiranje javnih nabavki, provođenje postupka javnih nabavki, dodjelu ugovora i izvještavanje, izvršenje ugovora i kapaciteti institucije za provođenje postupaka javnih nabavki.

Centar za sigurnosne studije je zajedno sa članovima “Konzorcija za potporu izgradnji integriteta i smanjenju korupcije u sigurnosnom sektoru” (Evropski defendologija centar; Visoka škola “CEPS-Centar za poslovne studije”; Istraživački centar Banja Luka, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, Udruženje za društveni razvoj i prevenciju kriminaliteta; Nova sigurnosna inicijativa), utvrdio antikorupcijski indeks za 10 institucija sektora sigurnosti Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju.

(klix.ba, 01.06.2017. godine)