Centar za sigurnosne studije u saradnji sa Alumni asocijacijom George Marshall Centre i Centrom za međunarodne odnose organizovao radni skup pod nazivom ‘EU i NATO integracije – odvojeni ili paralelni procesi.’

Predmetni skup je održan 13. Septembra 2011. Godine u hotelu ‘Bosna’ u Banja Luci.

DOWNLOAD: AGENDA