Centar za sigurnosne studije će u saradnji sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova organizirati Javnu raspravu u ponedjeljak 23.01.2012. godine sa početkom u 11:00 sati u Velikoj Sali Parlamenta Fedracije BiH (ul. Hamdije Kreševljakovića br.3).

Javna rasprava će se održati o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, a isti je raspravljan u oba Doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo će biti prilika da predstavnici agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine daju svoje komentare i stavove po pitanju Nacrta kako bih se ova oblast uredila na najbolji mogući način.

Rasprava je namjenjen predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u ovoj oblasti, članovim stučnih komisija, predstavnicima agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i njihovim klijentima, financijskim institucijama i dr.

Predmetni nacrt javne rasprave možete pronaći klikom OVDJE

Od osoba zainteresiranih za ovaj seminar očekuje se da svoje učešće prijave u CSS do 20. januara 2011. na e-mail armin@css.ba ili broj telefona 262–455.