Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva je 10. aprila 2013 godine prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizovao stručnu raspravu o Nacrtu godišnjeg izvještaja koji se odnosi na praćenje i evaluaciju rada nadležnih komisija PSBiH (Zajednička komisija za odbranu i sigurnost i Zajednička komisija za nadzor nad radom OSA BiH) tokom 2012. godine, i Istraživanje o stanju u oblasti policije u Bosni i Hercegovini.

Oba istraživanja su dio projekta pod nazivom „Unaprijeđenje parlamentarnog nadzora sektora sigurnosti na Zapadnom Balkanu“ i „Pregled stanja u oblasti policije u Bosni i Hercegovini“, koje implementira Centar za sigurnosne studije i  Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga.

DOWNLOAD: LIST OF PARTICIPANTS, AGENDA