Okrugli sto na temu „Primjena posebnih istražnih radnji u Bosni i Hercegovini“

CSS_logo dcaf

                             

Centar za sigurnosne studije (CSS) u saradnji sa Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), organizuje okrugli sto na temu „Primjena posebnih istražnih radnji u Bosni i Hercegovini“, koji će biti održan u utorak, 13. decembra 2016. godine u hotelu „Europe“, Vladislava Skarića br. 5, Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati.

 

Posebne istražne radnje, kojima se privremeno ograničavaju ustavna prava i slobode građana radi pribavljanja saznanja i dokaza važnih za krivični postupak, koristan su instrument u borbi protiv najtežih oblika kriminala i zaštite državne sigurnosti. Međutim, njihova primjena može izazvati teškoće, neslaganja i različite pristupe koji mogu narušiti vladavinu prava i ugroziti ljudska prava, što je konstatovano i u presudama Evropskog suda za ljudska prava. Savremeni trendovi i pojava novih sigurnosnih prijetnji, svakako predstavljaju  izazov i za institucije u Bosni i Hercegovini koje su nadležne za primjenu, odobravanje i nadzor nad provođenjem posebnih istražnih radnji.

 

Okrugli sto ima za cilj da kroz aktivnu diskusiju učesnika analizira trenutno stanje u BiH u vezi sa korištenjem prikrivenih metoda prikupljanja podataka od strane organa za sprovođenje zakona i sigurnosnih službi.