For English, please see below

U Tešnju 20.05.2017. godine, Nova sigurnosna inicijativa i Centar za sigurnosne studije u saradnji sa Sajmom privrede u Tešnju, Garda Security, Udruženjem za društveni razvoj i prevenciju kriminaliteta iz Mostara i Visokom školom CEPS iz Kiseljaka organizovali su Okrugli sto „Značaj i uloga korporativne sigurnosti u poslovanju poduzeća“. Dr. sci.  Armin Kržalić je govorio o ulozi sigurnosne politike i menadžera sigurnosti u korporativnoj sigurnosti.

Tema je naišla na veliko interesovanje kako privrednika tako i lokalne vlasti općine Tešanj. Cilj ovog skupa jeste pružanje uvida privrednicima u principe i vrijednosti sigurnosne kulture i elemente koji pokreću sigurnije poslovanje. Predavači na okruglom stolu bili su: dr. sci. Maid Pajević, dr. sci. Armin Kržalić i mr. Mirzo Selimić.

20170523b


In Tešanj, on May 5th 2017, New Safety Initiative and the Centre for Security Studies in cooperation with the Economy Fair in Tesanj, Garda Security, the Association for Social Development and Crime Prevention in Mostar and the College CEPS from Kiseljak organized the roundtable “The importance and role of the corporate security in business enterprises”. Armin Kržalić, PhD, spoke about the role of security policy and security managers in corporate security.

The topic was met with great interest of businessmen and local authorities of the municipality Tešanj. The aim of this conference is to provide insight to entrepreneurs in the principles and values of safety culture and the elements that drive safer operations. Speakers at the roundtable were: Maid Pajević, PhD, Armin Kržalić, PhD, and Mirzo Selimić, MSc.