17.08.2016. godine / NAP

Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije BiH Denis Hadžović pozitivnim je u razgovoru za novinsku agenciju Patria ocijenio politički dogovor postignut između članova Predsjedništva BiH o usvajanju smjernica za nastavak i završetak izrade dokumenta Pregled odbrane.

– Već više od sedam godina traju političke trakavice između Ministarstva odbrane BiH i Predsjedništva BiH o sudbini i izgledu ovoga veoma važnog dokumenta vezanog za perspektivu cjelokupnog odbrambenog sektora. O tome najbolje svjedoči saga o čak 40. održanom sastanku Rukovodnog tima MO zaduženog za izradu dokumenta Pregled odbrane.

Nedostupnost zvaničnih  informacija o detaljima ovoga dokumenta otvorio je mogućnost za mnogobrojne medijske članke i špekulacije vezane, kako za sami dokument, tako i za ukupno stanje u Oružanim snagama.

Komentari vezani za funkcionalnost pojedinih dijelova Oružanih snaga, logističke manjkavosti koje utječu na kvalitet rada i uslove života vojnika, te uočeni trend napuštanja Oružanih snaga, svakako ukazuju na potrebu sveobuhvatne nezavisne analize tenutnog stanja u OS BiH, kaže Hadžović. 

-Medijske izjave da smo imali ranije postignute političke dogovore o manjem broju profesionalnog vojnog osoblja od novopredloženih 9.200 ili da bi nam usvajanje dokumenta Pregled odbrane omogućilo aktiviranje Akcionog plana članstva (MAP) na nedavnom Samitu NATO-a u Poljskoj, imaju za cilj da dezavuišu javnost i donesu određene političke poene u predizborno vrijeme.

Baš kao i maliciozni komentari o štetnosti predloženog smanjenja pripadnika rezervnog sastava sa 5.000 na 4.600, iako se za više od 10 godina od uspostave OS BiH nije ni pokušalo razviti ovaj zakonom obavezni vid sastava OSBiH.

Po meni veću opasnost po budućnost OSBiH predstavlja neuvrštavanje sredstava za modernizaciju OSBiH u naredni trogodišnji Nacrt budžeta Institucija BiH (DOB), uprkos načelno postignutom dogovoru predviđenom u usaglašenim dijelovima dokumenta Pregled odbrane.

Bez odobrenih sredstava za modernizaciju zastarjele opreme i stvaranje adekvatnih uslova za provođenje operativnih poslova i zadataka, veoma teško ćemo vidjeti na djelu naše Oružane snaga osposobljene da odgovore zadacima koje su im propisane zakonom, upozorava Hadžović. 

Naš sagovornik kaže, da je u interesu javnosti, svakako i da MO BiH prije podnošenje konačnog teksta dokumenta Pregled odbrane na usvajanje Predsjedništvu BiH, organizuje javnu raspravu.

-Na taj bi način i stručna javnost i zainteresovani bili u mogućnosti dati svoj doprinos trasiranju budućeg okvira djelovanja naših sugrađana u uniformama, zaključuje Hadžović. 

 

http://nap.ba/new/vijest.php?id=27962