Osobe koje su napustile BiH nakon ljeta 2014. godine, kada je usvojena dopuna Krivičnog zakona u članku 162 B, kojim se sankcionira sudjelovanje u paravojnim ili parapolicijskim formacijama u nekom sukobu izvan BiH, po povratku u zemlju bile bi saslušane, u nekim slučajevima i zadržane, a onda je na temelju prikupljenih saznanja i dokaza protiv njih najčešće podizana optužnica i suđeno im je pred Sudom BiH.

Situacija je apsolutno jasna. BiH spremna je za povratak takvih osoba, ali medijska histerija koja vlada u Bosni i Hercegovini zbunjuje i najveće stručnjake. Postavlja se pitanje da li se BiH namjerno predstavlja kao utočište terorista ili se, pak, radi o neznanju. Mediji sve češće sve od reda nazivaju ISIL-ovcima pa čak i maloljetnu djecu kojoj će trebati rehabilitacija nakon proživljenih strahota.

Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije BiH ističe da je saglasan s komentarom da se nepotrebno stvara histerija i dodatno pogoršava imidž BiH. 
„Ekstradicije osoba iz kriminalnog miljea se gotovo svakodnevno provode u svim zemljama i uglavnom prolaze bez velikog interesa javnosti. 

Javnosti treba poslati poruku da je BiH odgovorna članica međunarodne zajednice koja brine o svojim građanima. U jednom dijelu je tačno da bi se trebalo malo uticati na kreiranje adekvatnih uslova za prihvat ranjivih kategorija – žena i djece. 
Tu bi se trebali stvoriti kvalitetni uslovi od strane institucija vlasti za njihov adekvatan prihvat u društvenu zajednicu“, kaže Hadžović.

Podsjeća da je Kosovo prije godinu dana prihvatilo 120 žena i djece, njihovih državljana, koji su se vratili sa tog područja te je sve to prošlo bez ikakve pompe i manipulacije u medijskom prostoru. 

„Što se tiče povratnika, država se u skladu sa postojećim pozitivnim propisima pripremila za njihov tretman i pruža garancije da će svi biti procesuirani u skladu sa procedurama i zakonima koji tretiraju ovu oblast“, dodao je Hadžović.

Početkom februara 2019. godine Sjedinjene Američke Države pozvale su zemlje širom svijeta da preuzmu svoje državljane, strane borce, ali i žene i djecu. Iz Vijeća Europe je poručeno BiH da će morati primiti natrag sve svoje državljane koji su se borili u redovima ISIL-a.

 

(Patria, 18.12.2019.god.)