Na devetoj sjednici Vijeća ministar Bosne i Hercegovine, održane 2.6.2015. godine, donešena je Odluka o imenovanju Tima za izradu dokumenta koordinacijskog mehanizma u BiH u procesima europskih integracija koje je zadužen da u roku od 30 dana izradi prijedlog dokumenata koordinacijskog mehanizma u BiH u procesu evropskih integracija.

U sastav Tima imenovani su predstavnici Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara, Ministarstva finansija i trezora, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Direkcije za evropske integracije. Po jednog  predstavnika imenovat će Vlade Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta, te predstavnik  koordinacije kantona u Federaciji BiH.

U namjeri da damo doprinos konstruktivnoj raspravi u cilju iznalaženja mogućeg i održivog rješenja za postizanje političkog dogovora o usvajanju mehanizma koordinacije, Centar za sigurnosne studije sačinio je analizu dva pregovaračka poglavlja EU acquis communitaire (Poglavlje 23 ‘Pravosuđe i osnovna prava’ i Poglavlje 24 ‘Pravda, sloboda i sigurnost’) kako bi ukazao na nadležnosti različitih nivoa vlasti u implementaciji obaveza iz navedenih pregovaračkih poglavlja.

Analiza je nakon imenovanja Tima dostavljena Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara uz molbu da se ista podijeli svim članovima Tima.

Policy Brief “Pregled nadležnosti – pregovaračka poglavlja 23 i 24 “ je dostupan na: 

Pregled nadležnosti – pregovaračka poglavlja 23 i 24