Konferencija POINTPULSE mreže “Borba protiv korupcije u policiji: Pravna rješenja i najbolje prakse ” biće održana 1. juna  2017. s početkom u 10 sati. Skup će biti održan u Podgorici u hotelu “Ramada”, ulica Save Kovačevića.

Cilj konferencije je da podstakne javnu raspravu među predstavnicima državnih institucija, regionalnih inicijativa, međunarodne zajednice i civilnog društva s ciljem usavršavanja Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima u Crnoj Gori u oblasti izgradnje policijskog integriteta.

Pitanja o kojima će se diskutovati na skupu su: 

 • Koje međunarodne pravne standarde integriteta u policiji dobar Zakon o unutrašnjim poslovima mora da sadrži?
 • Da li je Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima u Crnoj Gori dovoljno dobar za borbu protiv korupcije u policiji?
 • Koja su najbolja pravna rješenja za borbu protiv korupcije u policiji u državama Zapadnog Balkana?
 • Da li postoje inovativna rješenja za smanjenje korupcije u policiji?
 • Koji su rezultati borbe protiv korupcije u policiji na Zapadnom Balkanu?

Učesnici događaja su:

 • Magdalena Lembovska iz Analitike iz Skoplja;
 • Sofija Mandić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) iz Beograda;
 • Mirela Hodović iz Centra za sigurnosne studije (CSS) iz Sarajeva;
 • Dina Bajramspahić iz iz Instituta Alternativa (IA) iz Podgorice;
 • Besjana Kuči iz Instituta za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Tirane,
 • Plator Avdiju iz Kosovskog centra za sigurnosne studije (KCSS) iz Prištine.

Moderator događaja će biti Slobodan Georgijev iz Balkanske istraživačke mreže (BIRN) iz Beograda.

Na konferenciji će biti obezbjeđen simultani prevod.

Molimo Vas da potvrdite svoje učešće najkasnije do srijede 31. maja na telefon +382 20 268 686 ili putem e-maila na adresu: info@institut-alternativa.org.

Konferencija je dio projekta „Puls integriteta i povjerenja u policije na Zapadnom Balkanu: POINTPULSE“. Projekat podržava Evropska unija kroz program „Podsticanje civilnog društva“ za mreže organizacija civilnog društva u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).


The POINTPULSE is organizing a conference “Fighting Police Corruption: Legal Solutions and Best Practices” that will be held on Thursday, 1 of June 2017, from 10:00 in the Hotel Ramada, lounge Lesendro, Blvd. Save Kovacevica 74  in Podgorica, Montenegro.

The aim of the conference is to encourage the public discussion among representatives of state institutions, regional initiatives, the international community and civil society in order to improve the quality of the Draft Law on Internal Affairs in Montenegro in a specific area: building police integrity. It will be discussed whether the Montenegrin Draft Law on Internal Affairs meets the international standards in fighting police corruption and what can be used from the different legal solutions in the Western Balkans. The Law on Internal Affairs is an important legal act within the “Chapter 24: Justice, Freedom and Security” of the EU accession and it is a precondition for the establishment of professional, reliable and effective police service.

These questions will be addressed at the event:

 • What legal international standards of police integrity good Law on Internal Affairs must have?
 • Whether the Draft Law on Internal Affairs in Montenegro is good enough for fighting police corruption?
 • What are the best legal solutions in the Western Balkans for fighting police corruption?
 • Are there any new innovative solutions to reduce police corruption?
 • What are the results of the fight against police corruption in the Western Balkans?

Panellists:

 • Magdalena Lembovska from Analytica, Skopje
 • Sofija Mandic from Belgrade Centre for Security Policy, Belgrade
 • Mirela Hodovic from Centre for Security Studies, Sarajevo
 • Dina Bajramspahic from Institute Alternative, Podgorica
 • Besjana Kuci from Institute for Democracy and Mediation, Tirana
 • Plator Avdiu from Kosovar Centre for Security Studies, Pristine

Moderator:

 • Slobodan Georgiev, Balkan Investigative Reporting Network, Belgrade

The conference will be held in Montenegrin, Serbian, Bosnian and English. Simultaneous translation will be provided. Please confirm your participation until Wednesday 31st May by phone +382 20 268 686 or info@institut-alternativa.org.

This event is a part of the “Western Balkans Pulse for Police Integrity and Trust: POINTPULSE” project supported by the European Union through Civil Society Facility program.