POZITIVNI ISKORACI MUP-a ZDK

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

POZITIVNI ISKORACI MUP-a ZDK

 

IB: CSS/A-47-02/16 Sarajevo,

03.02.2016. godine

 

Poštovani,

Centar za sigurnosne studije zdušno pozdravlja odluku nadležnih organa Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona o odobrenju predstavnicima medija da mogu neposredno prisustvovati svim fazama testiranja tokom realizacije programa prijema stotinu novih policijskih službenika u početnom činu ‘policajac’. Također naglašavamo i značaj inovativnog pristupa tokom same procedure testiranja, po kojoj diskreciona prava članova komisije tokom usmjenog intervjua ne utiču značajno na bodovanje, jer nose minimalan broj bodova.

Samo ovakvim transparentnim pristupom mogude je povratiti poljuljano povjerenje građana u institucije vlasti, te povedati sami integritet policijskih struktura, toliko neophodan u borbi protiv svih vidova korupcije u našem društvu.

Napomenuli bi da je proces zapošljavanja u sektoru policije okarakterisan kao jedan od gorućih problema, pa je tako 39,9% građana u anketi koju je sproveo CSS početkom 2015. godine smatralo da se korupcija dešava upravo prilikom kontakta sa osobama nadležnim za zapošljavanje. Izbor kadrova za prijem u policiju i upravljanje ljudskih resursima neki su od glavnih nedostataka identifikovanih i u izvještaju ‘Procjena integriteta policije u BiH’ koji je objavljen u decembru 2015. godine.

Nadamo se da de ovaj nadasve pozitivan primjer primjene demokratskih standarda i praksi u promovisanju transparetnosti i odgovornosti u radu koji je predstavio MUP ZDK-a, slijediti i ostale institucije na svim nivoima vlasti u BiH.

S poštovanjem,

Dr. Denis Hadžović

generalni sekretar