U okviru regionalnog projekta “Puls Integriteta i Povjerenja u Policiju na Zapadnom Balkanu” Centar za sigurnosne studije organizuje prezentaciju rezultata izvještaja na temu „Procjena integriteta policije u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu“. Prezentacija će biti održana u utorak, 13. decembra 2016. u terminu od 11:00 do 11:40 sati, u hotelu Europe (Vladislava Skarića 5, Sarajevo).

Na prezentaciji će se razgovarati o sljedećim pitanjima:

  • Koliko dobro parlamentarna tijela nadziru rad policije?
  • U kojoj mjeri politika utiče na rad nezavisnih tijela?
  • Koliko je unutrašnja kontrola efikasna u suzbijanju korupcije u policiji?
  • Kako teče uspostavljanje sistema upravljanja ljudskim resursima u policiji?
  • Kako unaprijediti sistem javnih nabavki?
  • Kako teče saradnja policijskih agencija i tužilaštava u borbi protiv korupcije?

Nalaze istraživanja će predstaviti Mirela Hodović, istraživačica Centra za sigurnosne studije, a moderator skupa je Sanjin Hamidičević, istraživač Centra za sigurnosne studije.

Prezentacije na temu policijskog integriteta biće organizovane simultano i u Tirani, Skoplju, Podgorici, Prištini i Beogradu, gdje će nalaze predstaviti partneri na projektu: Institut za demokratiju i medijaciju, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Analytica, Institut Alternativa i Kosovski centar za sigurnosne studije.