(For English, please see below)

Regionalna mreža organizacija civilnog društva POINTPULS (www.pointpulse.net) i Centar za sigurnosne studije (www.css.ba) organizuju prezentaciju trećeg godišnjeg izvještaja rezultata ispitivanja javnog mnijenja Bosne i Hercegovine na temu: “Stavovi građana o policiji”. Prezentacija će se održati 14. septembra 2017. godine sa početkom u 11:00 sati u Hotelu Europe, Vladislava Skarića broj 5, Sarajevo.

Na prezentaciji će se razgovarati o sljedećim pitanjima:

 • Koliko građani vjeruju policiji ?
 • Šta građani misle o policiji kao instituciji, a šta o policajcima i policajkama?
 • Koliko korupcije ima u policiji i kako se boriti protiv nje ?
 • Kako civilno društvo može pomoći u izgradnji integriteta policije?

Izlagači:

 • Armin Kržalić, potpredsjednik, Centar za sigurnosne studije
 • Mirela Hodović, projekt istraživačica, Centar za sigurnosne studije

Moderator: Sanjin Hamidičević, istraživač, Centar za sigurnosne studije

Stavovi građana BiH o policiji biće upoređeni sa stavovima u Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Albaniji. Prezentacije na istu temu biće organizovane simultano i u Beogradu, Podgorici, Prištini, Skoplju i Tirani gdje će rezultate istraživanja predstaviti partneri na projektu: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Institut Alternativa, Kosovski centar za sigurnosne studije, Analitika i Institut za demokratiju i medijaciju.

Prezentacija je dio projekta „Puls integriteta i povjerenja u policiju na Zapadnom Balkanu: POINTPULS“. Projekat podržava Evropska unija kroz program „Podsticanje civilnog društva“ u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).


A regional network of civil society organizations POINTPULSE (www.pointpulse.net) and the Centre for Security Studies (CSS) (www.css.ba) organize the presentation of the results from the third annual public opinion survey on the topic “The Citizen’s Opinion of the Police Force”. The presentation will take place on Thursday, 14 September, at Hotel Europe, Vladislava Skarića 5, Sarajevo, starting at 11:00.

At the presentation the following issues will be discussed:

 1. How much do the citizens trust the police?
 2. How do citizens perceive police, but also policewomen and policemen?
 3. How much corruption there is within the police and how to fight it?
 4. How can civil society organizations help with the improvement of police integrity?

Panelists:

 • Armin Kržalić, Vice President, CSS
 • Mirela Hodović, project researcher, CSS

Moderator:

 • Sanjin Hamidičević, researcher, CSS.

The perceptions of citizens in Bosnia and Herzegovina will be presented and compared to the perceptions in Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia and Kosovo. Presentations on the same topic will be simultaneously organized in Tirana, Skopje, Podgorica, Belgrade and Pristina, where the results will be presented by project partners: Analytica, Belgrade Centre for Security Policy, Institute Alternative, Institute for Democracy and Mediation, and Kosovar Center for Security Studies.

The presentation is part  of  the  project  “Western  Balkans  Pulse  for  Police  Integrity  and  Trust:  POINTPULSE”.  The  project  is  supported  by  the  European  Union  through the program “Civil Society Facility” under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).