(For English, please see below)

Centar za sigurnosne studije učestvuje u projektu „DRIVE-Disengaging and Rehabilitating Islamist Violent Extremists“ koji je započeo u novembru 2021. godine. Projekat podržava Evropska unija, pod koordinacijom Evropske fondacije za južnoazijske studije (EFSAS). Drugi partneri u projektu su su organizacije Ares 2.0 (Republika Italija), Egmont – Kraljevski institut za međunarodne odnose (Kraljevina Belgija), Centar za sigurnosne studije Kosovo i NEXUS – Civil Concept (Republika Sjeverna Makedonija).

Cilj projekta jeste mapiranje praksi rehabilitacije i reintegracije stranih boraca – povratnika na Zapadnom Balkanu i u Evropi, sa fokusom na Sjevernu Makedoniju, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu. Identifikacija najboljih praksi uključuje mapiranje, udruživanje i razmjenu znanja i iskustva. Cilj je kreirati konkretne protokole kroz obuke ključnih aktera – nacionalni i lokalni kreatori politike, mladi, socijalni radnici, sigurnosni i religijski akteri i dr. – koji će u konačnici imati specijalizirana znanja i vještine za rad sa povratnicima sa stranih ratišta.

U Bosni i Hercegovini je zabilježen odlazak oko 300 državljana na strana ratišta u Siriju i Irak, u periodu od 2012. do 2015. godine. Do januara 2020. godine, vratilo se oko 80 osoba, s tim da je zadnji zvanični zabilježeni povratak bio u decembru 2019.godine. Tada je organizovana repatrijacija 25 BiH državljana. Nedostatak dovoljno adekvatnog institucionalnog okvira, koji bi omogućio prikladnu rehabilitaciju i reintegraciju povratnika sa stranih ratišta, jeste jedna od ključnih poteškoća. Stoga, projektne aktivnosti uključuju i vježbe izgradnje povjerenja kao sredstva za rješavanje poteškoća nedovoljno razvijene institucionalne saradnje.

Za više informacija o projektu: https://drive-ontherightpath.eu/


Centre for Security Studies is participating in the „DRIVE-Disengaging and Rehabilitating Islamist Violent Extremists“ project which started in November 2021. This project is supported by the European Union, under the coordination of the European Foundation for South-Asian Studies (EFSAS). Other project partners are organizations Ares 2.0 (Republic of Italy), Egmont – The Royal Institute for International Relations (the Kingdom of Belgium), Kosovar Centre for Security Studies, and NEXUS – Civil Concept (Republic of North Macedonia).

This project aims to map the rehabilitation and reintegration practices for foreign fighters – returnees in Western Balkans and Europe, with a focus on North Macedonia, Kosovo, and Bosnia and Herzegovina. Identification of the best practices includes mapping, pooling, and exchange of knowledge and experiences. The aim is to create concrete protocols through training of stakeholders – national and local policy-makers, youth, social workers, security and religious actors, etc. – which will in the end be equipped with specialized knowledge and skills to work with returnees from foreign battlefields.

The recorded number of foreign fighters from Bosnia and Herzegovina who left to Syria and Iraq, amounts to about 300, during the period 2012-2015. Up until January 2020, cca. 80 people have returned, having in mind the last official recorded return in December 2019. The repatriation of 25 BiH citizens was organized in December 2019. The lack of a sufficiently adequate institutional framework which would enable proper rehabilitation and reintegration of returnees from foreign battlefields is one of the key obstacles. Hence, project activities include trust-building exercises as a mean of resolving difficulties of insufficiently developed institutional cooperation.

For more information about the project: https://drive-ontherightpath.eu/