(For English, please see below)

Objavljeno: 30.08.2022. godine

Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije (CSS) Benjamin Plevljak sastao se danas sa predstavnicima Agencije za javne nabavke BiH, gospodinom direktorom Tarikom Rahićem i gospodinom Josipom Jakovcem. Povod sastanka je predstavljanje projekta „Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke – TRANSPIRE“. Ujedno, izražena je želja za saradnjom sa Agencijom za javne nabavke BiH na implementaciji projekta „TRANSPIRE“.

Predstavnici Agencije za javne nabavke BiH izrazili su spremnost za učešće i podršku u projektu te zahvalili su se CSS na njegovom predstavljanju i dosadašnjoj saradnji. Također, sagovornici su razmijenili poglede i mišljenja i o usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koji je jučer usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH, a koji je jedan od uslova za ulazak BiH u EU.

Objavljivanje ovog teksta je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

 


The project “TRANSPIRE” presented to the Public Procurement Agency of BiH

Published: August 30th, 2022

The Secretary General of the Centre for Security Studies (CSS) Benjamin Plevljak met today with the representatives of the Public Procurement Agency of BiH, Director Tarik Rahic, and Mr. Josip Jakovec. The occasion of the meeting is the presentation of the project “Future Professionals for More Transparent Public Procurement – TRANSPIRE”. At the same time, the wish for cooperation with the Public Procurement Agency of BiH on the implementation of the “TRANSPIRE” project was expressed.

Representatives of the Public Procurement Agency of BiH expressed their willingness to participate in and support the project and they thanked the CSS for its presentation and previous cooperation. Also, the interlocutors exchanged their views and opinions on the adopted amendments to the Law on Public Procurement, which was adopted yesterday in the Parliamentary Assembly of BiH, and which had been one of the conditions for EU membership by BiH.

This article was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author[s] and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.