Publikacije CSS-a u CIAO bazi / CSS publications in the CIAO database

for English, please see below

CIAO_CSS_full

Ovog mjeseca su dodani mnogi novi članci i dokumenti u CIAO bazu, među kojima su i publikacije Centra za sigurnosne studije. http://ciaonet.org/institutions/936

Columbia International Affairs Online (CIAO) je elektronska baza podataka, dostupna putem interne biblioteke pretraživanja ili putem online pristupa (www.ciaonet.org). CIAO je najveći svjetski online resurs dokumenata i članaka posvećenih istraživanjima, analizama, te stipendijama za međunarodnu politiku i srodna područja, uključujući i sigurnosne studije, globalne financije, diplomatske prakse, humanitarno pravo, globalno upravljanje, razvojne studije i studije zaštite okoliša.


This month sees the addition to the CIAO database of many new articles and documents, including those published by the Centre for Security Studieshttp://ciaonet.org/institutions/936

Columbia International Affairs Online (CIAO) is an electronic database, accessible via internal library searches or via online access (www.ciaonet.org). CIAO is the world’s largest online resource of documents and articles devoted to research, analysis, and scholarship of international politics and related fields, including security studies, global finance, diplomatic practice, humanitarian law, global governance, development studies, and environmental studies.