Centar za sigurnosne studije pozdravlja potpisivanje Sporazuma o uspostavljanju okvira za učešće BiH u operacijama EU za upravljanje krizama, koji su potpisale ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš i visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini 15. septembra u Briselu.

Zaključivanje ovog značajnog sporazuma predstavlja još jedan dokaz opredjeljenosti BiH za integrisanje u EU, ali se nadamo da de ujedno biti i poticaj institucijama vlasti da kvalitetnije urede procedure za upućivanje civilnog osoblja u mirovne misije, što je između ostalog, omogućeno i ovim Sporazumom.

Naime, Zakon o učešću pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, omogućava učešće civilnog osoblja u mirovnim misijma, no do sada su u praksi donešeni samo podzakonski akti koji omogućuju učešće vojnom osoblju, te policijskim službenicima. U dosadašnjem periodu, u okviru UN i NATO mirovnih misija, Bosna i Hercegovina je učestvovala isključivo sa vojnim i policijskim osobljem.

Zasigurno da naši državni službenici iz institucija sigurnosti, pravosuđa, uposlenici zdravstvenih ili obrazovnih ustanova, akademskog, medijskog ili nevladinog sektora koji su aktivno učestvovali u refomama provođenim u Bosni i Hercegovini, mogu dati veliki doprinos implementaciji ciljeva mirovnih misija u svijetu.

Uz prisutan opći trend i potrebu za većim učešćem civila u operacijama podrške miru, nadamo se da će nadležne institucije prepoznati ovaj potencijal koji posjeduju unutar društva, te stvoriti neophodne pretpostavke za upućivanje civilnog osoblja u mirovne operacije.

Predmetni Sporazum je značajan za BiH, jer su mirovne misije EU također otvorene za zemlje koje nisu članice EU, te pruža mogućnost za daljnje unapređenje saradnje i brže integrisanje u EU. Inače, trenutno u sklopu operacija za upravljanje krizama, EU provodi 16 mirovnih misija, od kojih su 11 civilne mirovne misije, sa više od 2000 civilnog osoblja.

Dr. Denis Hadžović