Sarajevo, 19. 6. 2024.

Nakon višegodišnjeg odlaganja i propuštenog kontinuiteta važenja strategije, konačno je vlast iskazala spremnost da se ozbiljnije pozabavi borbom protiv korupcije i jačanja vladavine prava. Stoga, pozdravljamo usvajanje Strategije za borbu protiv korupcije 2024 – 2028. godine te Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije za isti period. U pripremanju strategije, pored Radne grupe Vijeća ministara, aktivno su učestvovali i predstavnici nevladinog sektora što je još jedan dokaz da se sinergijom mogu ostvariti rezultati koji su u interesu građana, ali i napretka i ispunjavanja uslova koje je pred našu zemlju postavila EU.

Usvajanjem navedene strategije, otvaraju se mnoge institucionalne i društvene perspektive za snažniji iskorak u borbi protiv ove ukorijenjene pošasti u našem okruženju, koja svojim djelovanjem nanosi velike štete u daljnjem razvoju cjelokupnog bh. društva.

Nadamo se da će ovu priliku konačno iskoristiti i predstavnici federalne vlasti, koji neopravdano dugo ne ostvaruju potrebni i obećani napredak u borbi protiv korupcije na nivou FBiH. Kao što je poznato, federalni parlament, za više od godinu dana od njegove uspostave, nije imenovao Komisiju za sprječavanje sukoba interesa, tako da i dalje nema organa koji bi radio na predmetima utvrđivanja sukoba interesa. Kasni se i s formiranjem “federalnog Uskoka“, a nikako da se u proceduri nađe i povučeni ili dorađeni Zakon o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti FBiH.

Također, federalne vlasti su se obavezale da uspostave blisku saradnju i koordinaciju s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije pa na primjeru državne strategije mogu naučiti lekcije da ova sinergija daje rezultate, a na strani civilnog društva postoji spremnost da daju svoj doprinos i na izradi dokumenata koji će biti u interesu građana i na ovom nivou vlasti.