SAOPŠTENJE ZA MEDIJE: Korupcija bi mogla biti smanjena policijskim body kamerama?

Sarajevo, 15. 4. 2024.

Osnovna namjena kamera za tijelo policijskih službenika (tzv. „body-worn kamere“) jeste unapređivanje interakcije s građanima, olakšavanje postupaka dokazivanja u različitim slučajevima te doprinos u suzbijanju korupcije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) će biti prva institucija ovog tipa u BiH koja će implementirati i testirati njihovu upotrebu u radu jedinice saobraćajne policije. Plan je da se s upotrebom body kamera započene u ovom kvartalu.

Shodno tome, Centar za sigurnosne studije je sproveo ispitivanje stavova građana s područja KS o ovom pitanju, posredstvom online anketiranja u periodu od 28. marta do 8. aprila. Ispitivanjem je bio obuhvaćen uzorak od 314 ispitanika. Gotovo 51% ispitanih su bili muškarci, 45% žena, dok se 4% njih nije željelo izjasniti. Najveći procenat ispitanih bilo je starosne dobi od 18 do 35 godina (46%), a potom oni od 36 do 49 godina (38%). Većina ispitanika su bile osobe s visokim obrazovanjem (68%).

Na pitanje „Da li podržavate uvođenje body kamera za pripadnike saobraćajne policije MUP-a KS?“, 86% ispitanih je potvrdno, a 13% negativno odgovorilo. Tek je 1% onih koji nisu znali odgovoriti na ovo pitanje. Drugo pitanje glasilo je „Smatrate li da će uvođenje body kamera rezultirati većom profesionalnošću pripadnika saobraćajne policije MUP-a KS te većim povjerenjem građana u policiju?“. Većina ispitanih je potvrdno odgovorila i na ovo pitanje (83%), 15% negativno, a 2% ih nije znalo odgovoriti. Da će body kamere smanjiti korupciju, odnosno krivična djela primanja i davanja mita, što je bilo treće pitanje, smatralo je 80% ispitanih. S tim se nije složilo 13% ispitanih, a 7% ih nije znalo odgovoriti. Četvrto i posljednje pitanje ticalo se aspekata privatnosti i glasilo je „Da li Vas je strah moguće zloupotrebe podataka prikupljenih body kamerama, posebno ličnih podataka građana?“. Iako primjetno manje u odnosu na prethodna pitanja, ipak je većina ispitanika izrazila negativan stav, odnosno odsustvo straha u pogledu zloupotreba (59%). Međutim, značajan je zbirni procenat onih koji su izrazili strah (28%) i koji nisu znali odgovoriti na postavljeno pitanje (13%). Ovo može sugerirati rukovodstvu MUP-a KS da mogu biti potrebni dodatni napori u zaštiti privatnosti i podrobnijem informisanju građana o tome.

Navedeno istraživanje može poslužiti u sagledavanju trendova razmišljanja građana KS o uvođenju body kamera za policijske službenike. Općenito gledajući, stavovi našeg uzorka ispitanika su naklonjeni tome. Preporučuje se MUP-u KS i Upravi policije da planiraju edukativno-informativne inicijative za građane, s posebnim fokusom na zaštitu privatnosti građana. Također, preporučuje se i dodatna priprema policijskih službenika koji će nositi navedene kamere, obzirom da njihova upotreba može rezultirati i određenim (negativnim) psihološkim efektima.