Sarajevo, 4. 4. 2024.

Na današnjoj 44. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH (VM BiH) trebalo bi se raspravljati o materijalima Ministarstva odbrane BiH (MO BiH) i Komisije BiH za saradnju s NATO-om. Biće zanimljivo vidjeti da li će srpski predstavnici u VM BiH dozvoliti uvrštavanje ovih tačaka u dnevni red ili će i dalje slijediti Dodikova uputstva o neuvrštavanju tačaka MO BiH na sjednice, baš kao i materijala vezanih za NATO integracije.

Podsjećanja radi, materijal o izmjeni Odluke o sastavu Komisije za saradnju s NATO-om skidat je nekoliko puta s dnevnog reda. Sličnu sudbinu vidjeli smo i s materijalom MO BiH vezanim za Informaciju o programu “Perspektiva“, koji se odnosi na tranziciju i zbrinjavanje otpuštenog personala, a koji je skinut s posljednje sjednice VM BiH.

Na dnevni red je, sa zakašnjenjem od nekoliko mjeseci, uvršten i dokument Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici za 2024. godinu. Ostaje nejasno zašto se toliko kasni s usvajanjem ovog dokumenta, što je već ustaljena negativna praksa prema ovoj zakonskoj obavezi. Platforma definiše osnovne zadatke, ciljeve te prioritete za Obavještajno-sigurnosnu agenciju BiH (OSA BiH) tokom tekuće godine. Ujedno, otvara se dodatno pitanje na bazi čega je OSA BiH do sada usmjeravala svoj rad i da li je to moglo uzrokovati neke posljedice po sigurnost BiH. Napomenuli bi da je predmetni dokument odobrilo Predsjedništvo BiH, a nakon procedure saglasnosti u VM BiH, još je mora odobriti i Parlamentarna skupština BiH, što će iziskivati dodatno vrijeme da bi postala važeća.

Svjedočimo ovih dana značajnom broju izjava političara o neophodnosti trasiranja puta ka NATO-u pa će predmetna sjednica biti još jedan test za vladajuću koaliciju o uspjehu njihovih dogovora o ispunjavanju deklarisanih vanjskopolitičkih ciljeva BiH.