Sarajevo, 27. 2. 2024

Najnovije neuvrštavanje materijala vezanog za NATO u dnevni red sjednice Vijeća ministara BiH, vjerovatno je do kraja ogolilo dogovorenu politiku vladajućih struktura u odnosu na integrisanje  BiH u ovaj transatlanski vojno-politički savez. Predstavnici Trojke i HDZ-a nikada nisu javno demantovali najave predstavnika RS-a, iz avgusta prošle godine, da će obustaviti sve aktivnosti saradnje s NATO-om. I posljednji pokušaj Komisije BiH za saradnju s NATO-om, čiji rad koordinira Ministarstvo vanjskih poslova BiH, da materijal koji se nalazio u Prijedlogu dnevnog reda sjednice VM BiH uvrsti na sjednicu, nije dobio saglasnost Kolegija VM BiH, kojeg čine hrvatski, bošnjački i srpski predstavnik. U istom se nalazila samo izmjena jednog člana Komisije, ali izgleda da i samo pominjanje NATO-a ne nalazi na prohodnost unutar vladajućih struktura na državnom nivou.

Uprkos konstantnim deklarativnim istupima zvaničnika Trojke i HDZ-a i pozivanjima na brojne strateške dokumente vezane za opredjeljenje ka integrisanju u NATO, ipak na svjetlo dana izgleda izlazi prećutni dogovor oko strateških ciljeva nove vlasti. Ni uporno svaljivanje krivice, putem podobnih medija i brojnih javnih istupa, na prethodnu vlast, zarad promjene naziva Komisije za integracije u NATO u Komisiju za saradnju s NATO-om, ne može preduprijediti činjenice koje se ipak baziraju na djelima, a ne riječima. Potpuni zastoj BiH na NATO putu u protekloj godini je evidentan, a toga su postali svjesni i ambasadori NATO-a koji su nedavno boravili u posjeti BiH. Bez obzira na slatkorječiva obećanja naših zvaničnika, praktična djela i ponašanje ih uveliko demantuju. Nama sumnje da predstavnici NATO štaba u Sarajevu sve pažljivo motre i izvještavaju sjedište u Briselu, tako da je možda manje licemjerno od ispraznog populizma biti iskren i prema javnosti. Ako bi svoj prešutni dogovor i nakanu iskreno iskomunicirali prema građanima, možda bi njima detaljna pojašnjenja i razlozi za takvu politiku bili prihvatljivi i logični. 

Sličan primjer manipulisanja javnosti možemo vidjeti i kod njihovog koalicionog partnera u Republici Srpskoj. Uprkos neskrivenom promicanju ruskih interesa i nedavnim obećanjima da Republika Srpska neće uvoditi sankcije Rusiji, pa čak i otvorenom zagovaranju nastavka pohoda na Ukrajinu, Dodik ne osporava pridruživanje BiH sankcionom režimu EU koji se odnosi na Rusiju i njene saveznike. Do sada se BiH pridružila svim stavovima i deklaracijama EU u oblasti vanjske i sigurnosne politike koji zorno ukazuju na agresorsku politiku Rusije u Ukrajini. Tako će se vjerovatno desiti i s trinaestim paketom EU sankcija Rusiji usvojenim 21. februara 2024. godine. Pri tome, ne treba zaobići činjenicu da je ambasador BiH u Misiji pri EU u Briselu najznačajniji i najpouzdaniji lobista Dodikovog režima, ambasador Obrad Kesić. U svojim saopštenjima i javnim obraćanjima najviši predstavnici RS-a krivicu svaljuju isključivo na MVP BiH i ministra Konakovića, kako bi se pred svojim glasačima opravdali za nepopularne mjere koje BiH preduzima, a u konačnici ispunio koalicini dogovor o unaprijeđenju saradnje u oblasti integrisanja BiH u EU.