Prema rezultatima ovogodišnjeg istraživanja Centra za sigurnosne studije (CSS), u policijskom sektoru Bosne i Hercegovine (BiH), kojeg čine 16 institucija na različitim nivoima državnog uređenja, zaposleno je 22.137 osoba. Od tog broja, 75% ili 16.660 je policijskih službenika. U poređenju s rezultatima istraživanja CSS-a iz 2017. godine, došlo je do blagog porasta ukupnog broja uposlenih za 3% u okviru postojedih policijskih institucija.
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) entiteta Republike Srpske ima 6.842 uposlenika (5.350 policijskih službenika), što ga pozicionira kao najmnogoljudniju pojedinačnu instituciju u policijskom sektoru u BiH. Najveda policijska institucija na državnom nivou je Granična policija BiH, koja ima ukupno 2.238 uposlenika (2.042 policijska službenika). U entitetu Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), u 11 policijskih institucija, zaposleno je ukupno 10.347 osoba (7.659 policijskih službenika). Federalna uprava policije, policijska institucija na nivou entiteta FBiH, broji 706 uposlenih (515 policijskih službenika). Kada se govori o kantonalnim MUP-ovima, najviše uposlenih ima MUP Kantona Sarajevo, 1.953 uposlena (1.416 policijskih službenika), a najmanje MUP Posavskog kantona sa 203 uposlenika (155 policijskih službenika). Policija Brčko distrikta BiH ima 312 uposlenih (261 policijski službenik).
U pogledu spolne zastupljenosti, žene su nedovoljno prisutne u policijskom sektoru BiH. Prema tome, policijski sektor nije u potpunosti odraz društva u kojem djeluje, bududi da su žene, prema podacima popisa stanovništva iz 2013. godine, brojnije od muškaraca. Od ukupnog broja uposlenih u policijskom sektoru BiH, žene su procentualno zastupljene oko 20%. Međutim, situacija je daleko nepovoljnija ako se razmatra zastupljenost žena u statusu policijskog službenika. Od ukupnog broja policijskih službenika u BiH, samo 9% su žene i uglavnom su zastupljene u nižim policijskim činovima. Također, od 16 policijskih institucija u BiH, ni jednom od njih ne rukovodi ženska osoba. Navedeni podaci pokazuju da je zastupljenost žena daleko od potrebnog za postizanje ravnopravnosti spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, prema kojem ravnopravna zastupljenost postoji kada je jedan od spolova zastupljen sa najmanje 40%.