Sarajevo, 26. 1. 2024.

Istraživanje Centra za sigurnosne studije, u čijem fokusu je bila komparativna analiza budžeta policijskih struktura u BiH za 2015. i 2023. godinu, pokazuje povećanje izdvajanja troškova za finansiranje funkcije javne sigurnosti. Tokom 2015. godine, za javnu sigurnost u čitavoj BiH izdvojeno je nešto  više od 670 miliona BAM, dok je, osam godina kasnije, taj iznos dostigao 1,1 milijardu BAM, što je otprilike 440 miliona BAM više.

Na državnom nivou, za finansiranje Ministarstva sigurnosti BiH i upravnih organizacija u njegovom sastavu, od kojih su neke Granična policija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, tokom 2023. godine izdvojeno je oko 62 miliona BAM više u odnosu na 2015.

Tokom 2015. godine, za finansiranje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije utrošeno je oko 40 miliona BAM. Osam godina kasnije, ti troškovi su se povećali za skoro 18 miliona BAM. Troškovi finansiranja entitetskog Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su se povećali za skoro 120 miliona BAM u odnosu na dvije razmatrane godine, a Policije Brčko distrikta BiH za gotovo 8 miliona BAM.

Za finansiranje 10 kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, tokom 2023. godine, utrošeno je nešto više od 520 miliona BAM, odnosno oko 234 miliona BAM više u odnosu na 2015. godinu.

U okviru 21 institucije, koje su bile predmetom razmatranja, došlo je i do povećanja broja uposlenika. Tokom 2015. godine, u njima je radilo 22.645 osoba, što je oko 800 manje u odnosu na prošlu godinu.

Porast finansijskih izdvajanja, ali i broja uposlenika u proteklih osam godina, nameće opravdano pitanje da li se nakon ovih preduzetih mjera građani osjećaju sigurnije u svom okruženju. Neadekvatna borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i trgovine narkoticima te nedostatak značajnijeg povjerenja građana u policiju, zasigurno upućuju na potrebu ozbiljnijeg pristupa i reformske procese koji trebaju osigurati sveobuhvatne promjene u oblasti javne sigurnosti u BiH.

Za detaljnije informacije predmetne komparativne analize i uvida u stanje svake pojedinačne policijske agencije u BiH, pročitajte naše istraživanje ovdje.

dr. sc. Denis Hadžović, predsjednik Centra za sigurnosne studije