Sarajevo, 9. 5. 2024.

Trodnevno zasjedanje Skupštine Kantona Sarajevo (KS) o sigurnosnoj situaciji u KS okončano je usvajanjem čak 50 zaključaka koji su proizašli iz brojnih izlaganja, diskusija i pitanja o ovoj temi. Da se radi o pukoj improvizaciji i prilici za sticanje političkih poena, potvrđuje i površna analiza predviđenih obaveza nametnutih institucijama izvršne i pravosudne vlasti te interes zastupnika nakon mjesec dana od usvajanja.

Značajan broj zaključaka nije adekvatno adresirao nadležnu instituciju za provođenje mjere i indikatore za njeno izvršavanje. Niti u jednom slučaju nije dat konkretan rok za provođenje mjere i izvještavanje (negdje se kaže odmah a negdje hitno, dok za većinu zaključaka nema vremenske odrednice). Znatan broj mjera se odnosi na pokretanje inicijativa ka drugim nivoima vlasti bez utvrđivanja rezultata i krajnih ishoda tih inicijativa i slično.

Zaključkom Skupštine nije jasno definisana ni institucija ili tijelo koje će pratiti realizaciju ovih zaključaka, osim ako se ne podrazumijeva da će Komisija za sigurnost biti zadužena za istu, što može biti veoma upitno obzirom na njen mandat, ali i ostavke pojedinih članova te osvrte na njeno funkcinisanje.

Pojedini zaključci, uprkos dobronamjernoj intenciji, stvorili bi pravnu nesigurnost i nelogičnost u primjeni pozitivnih propisa. Usvojen je zaključak o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije KS-a. Navedenim zaključkom se predlaže izmjenja člana 74. i sadašnju novčanu ili kaznu zatvora od 6 mjeseci do 3 godine preinačuje u kaznu zatvora od 3 do 5 godina. Realizacija ovakvog zaključka bi doprinijela tome da je u KS teže kažnjivo posjedovanje oružja kategorije B (primjera radi, pištolj) od kategorije A (primjera radi, automatska puška) koju građani uopšte ne mogu legalno nabaviti. Član 371. Krivičnog zakona FBiH za izradu, prepravljanje, prodavanje, nabavljanje ili razmjenu vatrenog oružje iz kategorije A propisuje zatvorsku kaznu do 3 godine.

Zaključak, koji možda jedini ima utemeljenje i već konkretno sa svojim prijedlozima doprinosi poboljšanju sigurnosnog okruženja, odnosi se na prijedlog Vladi KS da formira interresorni tim koji bi trebao da izvrši analizu te predloži kratkoročne i dugoročne mjere u cilju poboljšanja sigurnosti i izmjeni zakonskih regulativa. Takav tim je trebao biti formiran mnogo prije same hitne sjednice Skupštine KS i kao takav je trebao imati vodeću ulogu u identifikaciji potrebnih mjera, zaključaka i postavljanju jasnih vremenskih odrednica za njihovo ostvarenje.

Neophodno je da se stanje sigurnosti u KS-u (ali i ostalim dijelovima BiH) prepusti struci kako bi se osigurala adekvatna zaštita građana i njihove imovine, ali i obezbijedilo okruženje u kojem bi se kvalitetno planirala i garantovala dugoročna stabilnost i sigurnost u mjestima življenja.