Sarajevo, 13. 2. 2024.

Na osnovu podataka, prikupljenih kroz analizu statističkih biltena Federalnog zavoda za statistiku i Zavoda za statistiku Republike Srpske, službenih podataka Policije Brčko distrikta BiH i medija, ustanovljeno je da je u BiH u periodu od 2020. do 2023. godine 1431 osoba počinilo samoubistvo.

Samoubistvo ili suicid je aktivni ili pasivni autodestruktivi čin u kojem čovjek svjesno i namjerno oduzima sebi život zbog različitih motiva. Samoubisto je jedan od rijetkih fenomena koji je u potpunosti oslobođen od vjerkih, spolnih, rasnih, kulturoloških, socijalnih, uzročnih, vrijednosnih, vremenskih i uzrasnih granica.

SAMOUBISTVA U BOSNI I HERCEGOVINI
GODINA2020202120222023
UKUPNO U FBiH:154177151189
UKUPNO U RS:185194179175
UKUPNO U BD BiH:9783
         
UKUPNO U BiH348378338367
UKUPNO U BiH (2020+2021+2022+2023):1431

U pogledu demografskih karakteristika, skoro 80% samoubistava počinile su osobe muškog spola. Najveći broj počinilaca samoubistava u BiH osobe su starije od 60 godine te se smatra da bi uzrok takvog njihovog čina mogao biti osjećaj „beskorisnosti“ i zapostavljenosti.

Jedan od problema je u tome što u BiH ne postoji jedinstveni registar samoubistava te se stvara percepcija o tome da se ovakvi slučajevi zanemaruju. Također, podatak o broju osoba, koje u poznim godinama počine samoubistvo, trebao bi biti jedna vrsta alarma koja zahtijeva veći angažman i kreiranje novog sistema vrijednosti o brizi o starijima. Stoga, postavlja se opravdano pitanje u kojoj mjeri postajemo bezosjećajno društvo, obzirom da problematika slučajeva samoubistava i trauma s kojima se naknadno suočavaju bližnji nastradalih ne izazivaju toliki interes javnosti kao, primjera radi, slučajevi ubistava čiji je broj znatno manji.