For English, please see below

U četvrtak, 19. oktobra 2017. godine Centar za sigurnosne studije je održao radni skup u Sarajevu sa predstavnicima državnih policijskih agencija i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Radni skup je organizovan u okviru projekta “Puls integriteta i povjerenja u policiju na Zapadnom Balkanu” koji finansijski podržava Evropska unija. Tokom radnog skupa, tim Centra za sigurnosne studije je sa učesnicima iz policije diskutovao o pitanjima policijskog integriteta u Bosni i Hercegovini, posebno pitanjima vezanim za unutrašnju kontrolu, upravljanje ljudskim resursima i promjenama koje su napravljenje u policijskoj praksi u ovoj godini. Predstavnici policijskih institucija su ukazali na ključne izazove i probleme u ovim oblastima te izrazili potrebu za unapređenjem stanja.


On Thursday, 19 October of 2017, the Centre for Security Studies held a meeting with representatives of BiH police agencies and cantonal ministries of internal affairs. The meeting was organized within the project “Western Balkans Pulse for Police Integrity and Trust”, which is financially supported by the European Union.

During the meeting, the Centre for Security Studies team and participants discussed the matters of police integrity in Bosnia and Herzegovina, particularly issues related to internal control, human resource management as well as about the changes that have been made in police practice this year. Representatives of the police institutions have highlighted the key challenges and problems in these areas and expressed the need to improve the situation.