Centar za sigurnosne studije, uz podršku ITF-a iz Ljubljane i u saradnji sa Zajedničkom komisijom za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH, u okviru projekta „Budi svjestan ne rizikuj“ organizirao je 29.11.2011. godine u Sarajevu seminar „Zakonska legislativa o oružju u BiH“.

Seminar je imao za cilj da ukaže na opasnosti koje uzrokuje ilegalno oružje u posjedu građana i ujedno da poveća kapacitete institucija na njegovom smanjenju u našem okruženju, prvenstveno implementacijom državne Strategije za borbu protiv malog i lakog naoružanja u BiH.

Pored tematike stanja u oblasti ilegalnog oružja u BiH na semniru se analizirala Odluka Vijeća ministara BiH iz 2009. godine kojom se tražilo da se harmoniziraju postojeći zakoni o oružju, odnosno da se unaprijedi zakonodavna oblast.

Seminar je poučio i konkretne rezultate koji će biti proslijeđeni Koordinacionom odboru za SALW kao bi isti analizirali i mogli biti upućeni Vijeću ministar BiH.

DOWNLOAD: AGENDA, SPISAK UČESNIKA SEMINARA