Svečano završen projekat „Izgradnja kapaciteta PSOTC“

Svečanom ceremonijom u Domu OS BiH u Sarajevu je 27. 09. 2013. godine završen projekat izgradnje kapaciteta između Centra za sigurnosne studije (CSS) u Sarajevu i Centra za obuku za podršku mirovnim operacijama (PSOTC), čime je obilježan i završetak projekta saradnje, koji je fokusiran na izgradnju ljudskih resursa te obučnih kapaciteta i sposobnosti PSOTC-a od strane CSS-a.

Svečanosti je prethodila konferencija “Prijatelji PSOTC-a”, koja je održana u organizaciji MO BiH u prostorijama Doma OS BiH, na kojoj su učestvovali predstavnici 15 zemalja, koji su na ovoj konferenciji deklarisali svoju moguću podršku Centru u budućnosti.

Glavni cilj ovog Projekta, koji je proveden u periodu od 2011-2013 od strane CSS-a pod financijskim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, jeste jačanje kapaciteta PSOTC-a, kako bi uspješno prošao prijelazno razdoblje iz međunarodnog Centra, do Centra koji je u potpunosti integriran u sastav Oružanih snaga BiH.

Sadržaj projekta je bio usmjeren na razvoj kapaciteta PSOTC-a kroz podršku, realizaciju i akreditaciju kurseva vezanih za euroatlantsku sigurnost s akcentom na EU sigurnosne i odbrambene politike (2 kursa), te modula Vladavine prava unutar kursa za UN policiju (2 kursa). Pored ovih planiranih aktivnosti, zahvaljujući partnerima, CSS je uspio organizovati dopunski seminar o euroatlantskoj sigurnosti za generalski kor iz sastava OS BiH uz Seminar o reformi sektora sigurnosti za eksperte u ovoj oblasti iz regiona Zapadnog Balkana.

Prisutnim zvanicima na svečanosti su se obratili zamjenica ministra odbrane za politiku i planova Marina Pendeš, ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH NJ.E. Vibeke Lilloe, komandant PSOTC-a brigadir Jasmin Čajić i direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.

Istaknuto je da je PSOTC, kao NATO partnerski centar, involviran u Oružane snage BiH i prepoznat kao centar izvrsnosti, te se pokazao da je regionalini lider za edukaciju i obuku pripadnika Oružanih snaga BiH, međunarodnih oficira i akademske zajednice. Kontinuirani razvoj centra je potvrda da njegovom misijom pokazujemo naše opredjeljenje u pogledu nastavka saradnje sa partnerima i u regionalnom i u međunarodnom okruženju.