GACKO 28. mart 2012. – U srednjoškolskom centru „Pero Slijepčević“ u Gacko održano je predavanje i debata sa mladima o Europskoj uniji. U uvodnom dijelu predavanja govorilo se o samom nastanku i razvoju Europske unije, njenim institucijama, procesu pridruživanja, obrazovnim i naučnim programima kao i samom putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji.

Tokom debate najviše se razgovaralo o tome šta mladi dobivaju ako BiH postane punopravni član EU, kako će se to odraziti na njihov društveni i obrazovni status, kao i uslovima koje EU postavlja pred našu zemlju. Iako su mladi zainteresovani za teme o Europskoj uniji, zbog njihove slabe informisanosti o Europskoj uniji većina njih ne podržava proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Oni smatraju da bi naša zemlja trebala ispuniti sve uslove za punopravnog člana ali ne bi trebala postati punopravni član jer će samim tim imati više obaveza nego koristi.

Debati je prisustovalo 40 mladih i dva profesora, a predavnje je održao dr. sci. Armin Kržalić, projekt direkotr Centra za sigurnosne studije.

Debata je održana u okviru projekta EUphoria kojeg finacira Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.