Fotografija 1 – Memorandum o saradnji potpisali su direktor AJN BiH gospodin Tarik Rahić (lijevo) i generalni sekretar CSS gospodin Benjamin Plevljak (desno)

 

U okviru projekta „Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke – TRANSPIRE“, Centar za sigurnosne studije (CSS) i Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine (AJN BiH) potpisali su u utorak, 4. oktobra 2022. godine, Memorandum o saradnji.

Ovim dokumentom, izražena je spremnost AJN BiH da svojim stručnim kapacitetima pomogne u implementaciji projekta “TRANSPIRE”, posebno u njegovom dijelu koji se odnosi na edukaciju i podizanje svijesti studentske populacije o procesima javnih nabavki u BiH.

Fotografija 2: Memorandum o saradnji

Memorandum o saradnji je istovremeno potvrda opredijeljenosti CSS i AJN BiH da učestvuju u osposobljavanju nadolazećih generacija profesionalaca u kontekstu što transparentnijeg provođenja i praćenja javnih nabavki, ali i borbe protiv korupcije.

Projekat „Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke – TRANSPIRE“ finansiran je grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State) kroz Program malih grantova Demokratske komisije. Ukoliko želite saznati više informacija o projektu, molimo Vas da kliknete ovdje.

Objavljivanje ovog teksta je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.


JOINT FORCES FOR MORE TRANSPARENT PUBLIC PROCUREMENT IN BIH

Within the project „Future Professionals for more Transparent Public Procurement – TRANSPIRE“, Centre for Security Studies (CSS) and  Public Procurement Agency of BiH  (AJN BiH) signed a Memorandum of Cooperation on Tuesday, October 4, 2022.

With this document, the AJN BiH’s willingness to help implement the “TRANSPIRE” project with its professional capacities, especially in its part related to education and awareness raising of the student population about public procurement processes in BiH, is expressed.

Photo 2: Memorandum of Cooperation

The Memorandum of Cooperation is simultaneously a confirmation of the commitment of CSS and AJN BiH to participate in the training of the upcoming generations of professionals in the context of transparent implementation and monitoring of public procurement, as well as the fight against corruption.

The “Future Professionals for More Transparent Public Procurement – TRANSPIRE” project is funded by the United States Department of State through the Democracy Commission Small Grants Program.

The publication of this text was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings, and conclusions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the opinions, findings, and conclusions of the United States Department of State.